Aktualitások

 Tisztelt Látogató!

 

Értesítek minden kedves olvasót, hogy a weblap rendszerfrissítés és rendszerfejlesztés miatt átalakítás alatt áll. Bár a weblap megjelenése eltér a megszokottól, minden funkció működik.

Hamarosan egy új, könnyen áttekinthető dizájnnal találkozhatnak, ide kattintva bepillantást nyerhet a készülő weblapra.

A kellemetlenségért szíves elnézésüket és megértésüket kérem!

 

 

dr. Gergely Nándor

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 17. §-a szerint:

„(1) A biztosított – beutalás szerinti intézményben végzendő – orvosi vizsgálata vagy gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából jogosult betegszállításra,

  • amennyiben egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor,
  • a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából történik.

(2) A biztosított jogosult a külön törvényben meghatározott mentés igénybevételére.”

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 97. §-a szerint:

„(1) A betegszállítás célja, hogy az orvos rendelése alapján biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban a – mentápolói felügyeletet nem igénylő – esetben, ha az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az egészségügyi ellátás elérhetősége akkor nem biztosítható másként, ha a beteg

  • szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés igénybevételét,
  • csak speciális testhelyzetben szállítható,
  • mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz használatát,
  • fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe,
  • ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz hiánya vagy annak igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné.

(3) Betegszállítás külön jogszabályban foglaltak szerint a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő szállításakor is igénybe vehető, ha az ellátást követően

  • a beteg a (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti okok miatt a gyógyintézetet más módon nem tudja elhagyni, vagy
  • a betegnek a fekvőbeteg-gyógyintézetből az otthonába történő eljutása az elbocsátásának naptári napján, illetve más esetben ésszerű időn belül másként nem biztosított.

A betegszállítás, kizárólag a fent leírt esetekben, a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott „Betegszállítási utalvány” hiánytalan kitöltésével, aláírással és orvosi pecséttel ellátva rendelhető meg. A Betegszállítási utalványt a szállítást végző betegszállító szolgáltató részére át kell adni. A betegek biztonsága és az ellátás színvonalának emelése érdekében 2011. július 1-jétől az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) irányítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) kötött finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szervezetek tevékenységét. Az egységes betegszállítási irányítási rendszer bevezetése megteremtette annak a jogszabály által előírt kötelezettségnek a technikai feltételét, hogy katasztrófa helyzetben a betegszállító egységek részt tudjanak venni a katasztrófa
felszámolásában. A létrehozott új logisztikai rendszer 2011. július 1-től lehetővé teszi az igénylők számára, hogy szolgáltatást telefonon vagy akár elektronikusan (Interneten keresztül) rendeljék meg. A módosítás szerint betegszállítás alatt a beteg otthona szerint illetékes területi, a beutaló szolgáltató telephelye szerinti, vagy a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátást végző legközelebbi egészségügyi intézménybe történő szállítást, illetve az ellátást követően onnan a beteg otthonába történő hazaszállítását kell érteni. Az a betegszállítási feladatokat ellátó szolgáltató köteles a területi ellátási kötelezettség alapján szolgáltatást nyújtani, amelynek területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye van.

Annak eldöntése, hogy őrzött szállításra, mentőszállításra vagy betegszállításra van szükség, az elrendelő orvos joga és felelőssége. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3. számú mellékletét képező „Betegszállítási adatlap” az átvevő orvos aláírására kijelölt hellyel egészült ki. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a nemzeti erőforrás miniszter 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelete által nem érintett paragrafusai és bekezdései továbbra is változatlanok és hatályosak.
A betegszállítás elrendelése az elrendelő szolgáltató, illetve orvos felelőssége, így azért is ő tartozik felelősséggel, hogy az elrendelések a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történjenek meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságának véleménye szerint a módosított rendelettel a mentőszolgálat irányítása mellett működő egységes, az országban mindenhol egyformán elérhető, katasztrófa esetén is megbízhatóan működő, költséghatékony és átlátható szolgáltatás jön létre a betegek biztonságos ellátása érdekében. Az új rendszer lehetővé teszi a mentés és a betegszállítás esetenként egymást átfedő feladatainak teljes körű összehangolását.

Oldaltérkép

We use cookies

Weboldalunkon sütiket használunk. Néhányuk nélkülözhetetlenek a weboldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk a webhely és a felhasználói élmény javításában (nyomkövető sütik). Ön dönti el, hogy engedélyezi-e a sütik használatát vagy nem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, akkor nem biztos, hogy tudja használni a webhely összes funkcióját. Ha az 'Elfogadom' gombra kattint, hozzájárul a sütik használatához. Amennyiben nem szeretné, hogy az oldal sütiket (cookie) használjon, kattintson a 'Nem engedélyezem' gombra! További információkért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat!